Ngày đẹp - Xem ngày đẹp năm Đinh Dậu 2017

Tháng 2, năm 2017

27

THỨ 2

Ngọc Đường Hoàng Đạo
Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu
Giờ: Bính Tý
Ngày: Ất Dậu
Tháng: Quý Mão
Năm: Đinh Dậu

2

Tháng 2
Tuyền Trung Thuỷ
Sao Nguy
Trực: Nguy
Tiết: Vũ Thủy (Mưa ẩm)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

THỨ 3

28

Tháng 2
3/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 4

1

Tháng 3
4/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 5

2

Tháng 3
5/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Thích Lịch Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Mậu Tý, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 6

3

Tháng 3
6/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Thích Lịch Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa ...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

4

Tháng 3
7/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Canh Dần, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như khởi...
Ngày
Đẹp
CHỦ NHẬT

5

Tháng 3
8/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Tân Mão, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 2

6

Tháng 3
9/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Trường Lưu Thủy - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 3

7

Tháng 3
10/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Trường Lưu Thủy - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Quý Ty., Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 4

8

Tháng 3
11/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Kim - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa ...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

9

Tháng 3
12/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Kim - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như tế t...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

10

Tháng 3
13/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Bính Thân, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 7

11

Tháng 3
14/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như tế tự, cầu phúc, chữa bệnh, tranh ...
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

12

Tháng 3
15/ 2/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Bình Địa Mộc - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Mậu Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 27-2-2017 tức ngày 2-2-2017 AL (Ngày Ất Dậu tháng Quý Mão năm Đinh Dậu)
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 27/2/2017 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

- Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

- Nên: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, tu bổ đồ đạc, làm phước, chữa bệnh.

- Kỵ: Cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, đi xa, di chuyển, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu tài lộc.

- Kết Luận: Ngày tuổi của bổn mạng. Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật.

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO