Ngày đẹp - Xem ngày đẹp năm Canh Tý 2020

Tháng 7, năm 2020

5

CHỦ NHẬT

Minh Đường Hoàng Đạo
" Ái tình chân chính như một bóng ma. Nghe nói thì nhiều nhưng ít người nào gặp được. - La Rochefoucauld"
Giờ: Giáp Tý
Ngày: Kỷ Dậu
Tháng: Nhâm Ngọ
Năm: Canh Tý

15

Tháng 5
Đại Trạch Thổ
Sao Phòng
Trực: Bình
Tiết: Hạ Chí (Giữa hè)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

THỨ 2

6

Tháng 7
16/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Canh Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

7

Tháng 7
17/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 4

8

Tháng 7
18/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 5

9

Tháng 7
19/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

10

Tháng 7
20/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịc...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

11

Tháng 7
21/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

12

Tháng 7
22/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 2

13

Tháng 7
23/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Đinh Ty., Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 3

14

Tháng 7
24/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ nếu không...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 4

15

Tháng 7
25/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như hôn thú nếu không thể chờ ngày tốt...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

16

Tháng 7
26/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 6

17

Tháng 7
27/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như hôn thú, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việ...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 7

18

Tháng 7
28/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 5-7-2020 tức ngày 15-5-2020 AL (Ngày Kỷ Dậu tháng Nhâm Ngọ năm Canh Tý)
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 5/7/2020 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

- Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

- Nên: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

- Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

- Kết Luận: Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến.

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO