Ngày đẹp - Xem ngày đẹp năm Bính Thân 2016

Tháng 8, năm 2016

25

THỨ 5

Chu Tước Hắc Đạo
" Bất kỳ một công việc nào cũng chứa đựng một phần thưởng đặc biệt, bí ẩn. - Hồ Chí Minh"
Giờ: Giáp Tý
Ngày: Kỷ Mão
Tháng: Bính Thân
Năm: Bính Thân

23

Tháng 7
Thành Đầu Thổ
Sao Tỉnh
Trực: Nguy
Tiết: Xử thử (Mưa ngâu)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

THỨ 6

26

Tháng 8
24/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Canh Thìn, Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 7

27

Tháng 8
25/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Tân Ty., Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

28

Tháng 8
26/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa ...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 2

29

Tháng 8
27/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Quý Mùi, Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 3

30

Tháng 8
28/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tuyền Trung Thuỷ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Giáp Thân, Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 4

31

Tháng 8
29/ 7/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tuyền Trung Thuỷ - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Ất Dậu, Tháng Bính Thân, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 5

1

Tháng 9
1/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như hôn thú nếu không thể chờ ngày tốt...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 6

2

Tháng 9
2/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Đinh Hợi, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 7

3

Tháng 9
3/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thích Lịch Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Mậu Tý, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
CHỦ NHẬT

4

Tháng 9
4/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thích Lịch Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 2

5

Tháng 9
5/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Canh Dần, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

6

Tháng 9
6/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Tân Mão, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 4

7

Tháng 9
7/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Trường Lưu Thủy - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 25-8-2016 tức ngày 23-7-2016 AL (Ngày Kỷ Mão tháng Bính Thân năm Bính Thân)
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY 2016

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 25/8/2016 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

- Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

- Nên: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh.

- Kỵ: Đi xa, di chuyển, đi lại, dời chỗ, thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, mong cầu về tài lộc.

- Kết Luận: Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt.

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO