Ngày đẹp - Xem ngày đẹp năm Quý Mão 2023

Tháng 10, năm 2023

4

THỨ 4

Kim Đường Hoàng Đạo
" - "
Giờ: Bính Tý
Ngày: Ất Mùi
Tháng: Tân Dậu
Năm: Quý Mão

20

Tháng 8
Sa Trung Kim
Sao Bích
Trực: Khai
Tiết: Thu Phân (Giữa thu)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

THỨ 5

5

Tháng 10
21/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Bính Thân, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 6

6

Tháng 10
22/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Đinh Dậu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 7

7

Tháng 10
23/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Bình Địa Mộc - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Mậu Tuất, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
CHỦ NHẬT

8

Tháng 10
24/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Bình Địa Mộc - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 2

9

Tháng 10
25/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Bích Thượng Thổ - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Canh Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 3

10

Tháng 10
26/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Bích Thượng Thổ - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Tân Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 4

11

Tháng 10
27/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Kim Bạch Kim - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Nhâm Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 5

12

Tháng 10
28/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Kim Bạch Kim - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Quý Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 6

13

Tháng 10
29/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Phúc Đăng Hoả - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Giáp Thìn, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ, tế tự, c...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

14

Tháng 10
30/ 8/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Phúc Đăng Hoả - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Ất Ty., Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
CHỦ NHẬT

15

Tháng 10
1/ 9/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Hà Thủy - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 2

16

Tháng 10
2/ 9/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Hà Thủy - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

17

Tháng 10
3/ 9/ 2023 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Trạch Thổ - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 4-10-2023 tức ngày 20-8-2023 AL (Ngày tháng năm )
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 4/10/2023 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

-

- Nên:

- Kỵ:

- Kết Luận:

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO