Ngày đẹp - Xem ngày đẹp năm Bính Thân 2016

Tháng 9, năm 2016

25

CHỦ NHẬT

Thiên Lao Hắc Đạo
" Càng nhận vào càng sung túc trí óc. Càng cho đi càng giàu có trái tim. - Foch"
Giờ: Bính Tý
Ngày: Canh Tuất
Tháng: Đinh Dậu
Năm: Bính Thân

25

Tháng 8
Xoa Xuyến Kim
Sao Tinh
Trực: Trừ
Tiết: Thu Phân (Giữa thu)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

THỨ 2

26

Tháng 9
26/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Tân Hợi, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

27

Tháng 9
27/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Nhâm Tý, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 4

28

Tháng 9
28/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Quý Sửu, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như khởi...
Ngày
Đẹp
THỨ 5

29

Tháng 9
29/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Giáp Dần, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 6

30

Tháng 9
30/ 8/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Ất Mão, Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 7

1

Tháng 10
1/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
CHỦ NHẬT

2

Tháng 10
2/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Đinh Ty., Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như hôn ...
Ngày
Đẹp
THỨ 2

3

Tháng 10
3/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 3

4

Tháng 10
4/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịc...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 4

5

Tháng 10
5/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Canh Thân, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 5

6

Tháng 10
6/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Tân Dậu, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

7

Tháng 10
7/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 7

8

Tháng 10
8/ 9/ 2016 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Quý Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 25-9-2016 tức ngày 25-8-2016 AL (Ngày Canh Tuất tháng Đinh Dậu năm Bính Thân)
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY 2016

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 25/9/2016 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

- Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

- Nên: Cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.

- Kỵ: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

- Kết Luận: Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Đề phòng sức khỏe không tốt.

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO