Ngày đẹp - Xem ngày mua nhà năm Đinh Dậu 2017

XEM NGÀY TỐT XẤU

Năm sinh (Âm lịch):

Việc cần làm:

Số ngày:


( Thời gian tính từ thời điểm ngày hiện tại)

Xem ngày tốt trong 31 ngày gần nhất:

THỨ 4

3

Tháng 5
8/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Canh Dần, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Đẹp
THỨ 6

5

Tháng 5
10/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Trường Lưu Thủy - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

7

Tháng 5
12/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Kim - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 2

8

Tháng 5
13/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Kim - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 3

9

Tháng 5
14/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Bính Thân, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

14

Tháng 5
19/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Bích Thượng Thổ - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 4

17

Tháng 5
22/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Phúc Đăng Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Giáp Thìn, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
THỨ 6

19

Tháng 5
24/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Hà Thủy - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Ngày
Đẹp
THỨ 7

20

Tháng 5
25/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Hà Thủy - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

21

Tháng 5
26/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Trạch Thổ - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Mậu Thân, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

25

Tháng 5
30/ 4/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Nhâm Tý, Tháng Ất Ty., Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 6

26

Tháng 5
1/ 5/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
CHỦ NHẬT

28

Tháng 5
3/ 5/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Ất Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 2

29

Tháng 5
4/ 5/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo

CHUYỂN ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG


Dương Lịch: 
     
Âm Lịch: 
     

Ngày 30-4-2017 tức ngày 5-4-2017 AL (Ngày Đinh Hợi tháng Ất Tỵ năm Đinh Dậu)
-- Xem chi tiết ngày --

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):
     
Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 30/4/2017 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

- Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

- Nên: Cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.

- Kỵ: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

- Kết Luận: Ngày có nhiều công việc, có tin hoặc có nhiều người đến. Việc mong cầu khó có kết quả hoặc chưa có thể hoàn tất. Có cuộc vui ngắn, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc, cần phải tu bổ, sửa chữa. Có tin buồn. Tài lộc dễ hao.

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO